Tất cả danh mục
  Lọc
  Cài đặt
  Tìm kiếm

  ISOLATOR

  0,00 ₫
  ISOLATOR SWITCH K&N

  Switch đóng cắt có hộp bảo vệ, dòng đóng cắt từ 16A-315A.

  Hộp bảo vệ có IP66-IP67.

  Chống nước, chống bụi, sử dụng tốt cho các công trình đặt ngoài trời.

  MÃ HÀNG THÔNG DỤNG

  2P+E ON-OFF  
     
  KF16 T202/SGZ003*KT12V 16A
  KG20 T202/SGZ003*KS12V 25A
  KG32 T202/SGZ003*KL52V 32A
     
  3P+E+N ON-OFF  
     
  KF16 T203/SGZ003*KT12V 16A
  KG20 T203/SGZ003*KS12V 25A
  KG32 T203/SGZ003 *KL52V 32A
  KG41T203/SGZ003*KL12V 40A
  KH63 T207/SGZ00 *KL72V 63A
  KG80 T203/SGZ003*KL72V 80A
  KG100 T205/SGZ003*9P66 100A
  KG105 T205/SGZ003*9P66 125A
  KG161 T205/SGZ003*9P66 160A
  KG211 T205/SGZ003*9P66 200A
  KG251 T205/SGZ003*9P66 250A
  KG316 T205/SGZ003*9P66 315A
  9S KE401K300P65 SIS0002 400A
  9S KE631K300P65 SIS0002 630A
  9S KE800K300P65 SIS0002 800A
  9S KE1250K300P6 SIS0002 1250A
     
  4P+E ON-OFF  
     
  KF16 T204/SGZ003*KT12V 16A
  KG20 T204/SGZ003*KS12V 25A
  KG32 T204/SGZ003 *KL52V 32A
  KG41 T204/SGZ003*KL12V 40A
  KH63 T204/SGZ003*KL72V 63A
  KG80 T204/SGZ003*KL72V 80A
  KG100 T204/SGZ003*9P66 100A
  KG105 T204/SGZ003*9P66 125A
  KG161 T204/SGZ003*9P66 160A
  KG211 T204/SGZ003*9P66 200A
  KG251 T204/SGZ003*9P66 250A
  KG316 T204/SGZ03*9P66 315A
  9S KE401K400P65 SIS0001 400A
  9S KE631K400P65 SIS0001 630A
  9S KE800K400P65 SIS0001 800A
  9S KE1250K400P65 SIS0001 1250A
     
  6P+E ON-OFF  
     
  KF16B T206/SGZ003*9P66 16A
  KG20B T206/SGZ003*9P66 25A
  KG32B T206/SGZ003*9P66 32A
  KG41B T206/SGZ003*9P66 40A
  KG80C T206/SGZ003*9P66 80A
  KG100C T206/SGZ003*9P66 100A
  KG105C T206/SGZ003*9P66 125A
  KG161 T206/SGZ003*9P66 160A
     
  ISOLATOR HỘP NHỰA 1-OFF-2 - 3 CỰC - 4 CỰC - 6 CỰC …
     
  3P 1-OFF-2  
     
  KG20B T903/SGZ003*9P66 25A
  KG32B T903/SGZ003*9P66 32A
  KG41B T903/SGZ003*9P66 40A
  KG80C T903/SGZ003*9P66 80A
  KG100C T903/SGZ003*9P66 100A
  KG105C T903/SGZ003*9P66 125A
  KG162 T903/SGZ003*9P66 160A
     
  4P 1-OFF-2  
     
  KG20B T904/SGZ003*9P66 25A
  KG32B T904/SGZ003*9P66 32A
  KG41B T904/SGZ003*9P66 40A
  KG80C 904/SGZ003*9P66 80A
  KG100C T904/SGZ003*9P66 100A
  KG105C T904/SGZ003*9P66 125A
  KG162 T904/SGZ003*9P66 160A
  9S KE252K950P65 SIS0001 250A
  9S KE402K950P65 SIS0001 400A
  9S KE632K950P65 SIS0001 630A
  Viết đánh giá của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể đánh giá
  *
  *
  • Tệ
  • Xuất sắc
  *
  *
  *

  Switch đóng cắt có hộp bảo vệ, dòng đóng cắt từ 16A-315A.

  Hộp bảo vệ có IP66-IP67.

  Chống nước, chống bụi, sử dụng tốt cho các công trình đặt ngoài trời.

  MÃ HÀNG THÔNG DỤNG

  2P+E ON-OFF  
     
  KF16 T202/SGZ003*KT12V 16A
  KG20 T202/SGZ003*KS12V 25A
  KG32 T202/SGZ003*KL52V 32A
     
  3P+E+N ON-OFF  
     
  KF16 T203/SGZ003*KT12V 16A
  KG20 T203/SGZ003*KS12V 25A
  KG32 T203/SGZ003 *KL52V 32A
  KG41T203/SGZ003*KL12V 40A
  KH63 T207/SGZ00 *KL72V 63A
  KG80 T203/SGZ003*KL72V 80A
  KG100 T205/SGZ003*9P66 100A
  KG105 T205/SGZ003*9P66 125A
  KG161 T205/SGZ003*9P66 160A
  KG211 T205/SGZ003*9P66 200A
  KG251 T205/SGZ003*9P66 250A
  KG316 T205/SGZ003*9P66 315A
  9S KE401K300P65 SIS0002 400A
  9S KE631K300P65 SIS0002 630A
  9S KE800K300P65 SIS0002 800A
  9S KE1250K300P6 SIS0002 1250A
     
  4P+E ON-OFF  
     
  KF16 T204/SGZ003*KT12V 16A
  KG20 T204/SGZ003*KS12V 25A
  KG32 T204/SGZ003 *KL52V 32A
  KG41 T204/SGZ003*KL12V 40A
  KH63 T204/SGZ003*KL72V 63A
  KG80 T204/SGZ003*KL72V 80A
  KG100 T204/SGZ003*9P66 100A
  KG105 T204/SGZ003*9P66 125A
  KG161 T204/SGZ003*9P66 160A
  KG211 T204/SGZ003*9P66 200A
  KG251 T204/SGZ003*9P66 250A
  KG316 T204/SGZ03*9P66 315A
  9S KE401K400P65 SIS0001 400A
  9S KE631K400P65 SIS0001 630A
  9S KE800K400P65 SIS0001 800A
  9S KE1250K400P65 SIS0001 1250A
     
  6P+E ON-OFF  
     
  KF16B T206/SGZ003*9P66 16A
  KG20B T206/SGZ003*9P66 25A
  KG32B T206/SGZ003*9P66 32A
  KG41B T206/SGZ003*9P66 40A
  KG80C T206/SGZ003*9P66 80A
  KG100C T206/SGZ003*9P66 100A
  KG105C T206/SGZ003*9P66 125A
  KG161 T206/SGZ003*9P66 160A
     
  ISOLATOR HỘP NHỰA 1-OFF-2 - 3 CỰC - 4 CỰC - 6 CỰC …
     
  3P 1-OFF-2  
     
  KG20B T903/SGZ003*9P66 25A
  KG32B T903/SGZ003*9P66 32A
  KG41B T903/SGZ003*9P66 40A
  KG80C T903/SGZ003*9P66 80A
  KG100C T903/SGZ003*9P66 100A
  KG105C T903/SGZ003*9P66 125A
  KG162 T903/SGZ003*9P66 160A
     
  4P 1-OFF-2  
     
  KG20B T904/SGZ003*9P66 25A
  KG32B T904/SGZ003*9P66 32A
  KG41B T904/SGZ003*9P66 40A
  KG80C 904/SGZ003*9P66 80A
  KG100C T904/SGZ003*9P66 100A
  KG105C T904/SGZ003*9P66 125A
  KG162 T904/SGZ003*9P66 160A
  9S KE252K950P65 SIS0001 250A
  9S KE402K950P65 SIS0001 400A
  9S KE632K950P65 SIS0001 630A